Za slanje plakata preporuceno je koristenje Internet explorera.

Da biste poslali plakati kliknite na "Ulaz u slanje plakata" nakon toga pritisnite gumb Run.

Ukoliko vam se ne prikaze gumb Run, nego samo Save, onda izaberite Save te nakon toga pokrenite file koji se downloada.


Ulaz u slanje plakata